§1 – Postanowienia ogólne

 1. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony
 2. Dołączenie na serwer jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
 4. Regulamin jest nadrzędny względem informacji pojawiających się na serwerze (opisy klas itp.)
 5. Za niestosowanie się do regulaminu może zostać wymierzona kara adekwatna do wykroczenia
 6. Zdanie administratora jest ostateczne i nie podlega dyskusjii
 7. Od każdej kary można się odwołać na serwerze Discord
 8. W przypadkach nieuregulowanych przez regulamin, sprawy rozstrzygane są przez administratora zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami

 

§2 – Ogólne zasady

 1. Zabrania się:
  • Nadużywania czatu głosowego i tekstowego (spamu, wyzywania, zagłuszania, puszczania muzyki itp.)
  • Reklamowania innych serwerów
  • Wyzywania, poniżania i obrażania innych graczy
  • Propagowania rasizmu, seksizmu, pornografii, ideologii totalitarnych i innych rzeczy niezgodnych z polskim prawem
  • Celowego utrudniania i uprzykrzania rozgrywki innym graczom
  • Działania na niekorzyść serwera
  • Podszywania się pod innych graczy
  • Wyłudzania, oszukiwania i innych tym podobnych rzeczy
  • Posiadania niestosownych, obraźliwych lub nieczytelnych nicków
  • Wnoszenia fałszywych oskarżeń i składania fałszywych zeznań administratorowi
  • Przeszkadzania administratorowi, który wykonuje swoje obowiązki (np. strzelanie do administratora, który przeteleportował się aby komuś pomóc)
 2. Od każdego gracza wymaga się:
  • Znajomości i przestrzegania regulaminu
  • Szanowania innych graczy
  • Równego traktowania innych, niezależnie od sytuacji
  • Dbania o dobre imię serwera i sieci
  • Dobrej zabawy - bo przecież o to tu chodzi, co nie?

 

§3 – Zasady rozgrywki

 1. Ogólne
  • Zakaz używania wszelkiego rodzaju wspomagaczy, skryptów i innych środków pozwalających zdobyć przewagę nad innymi graczami
  • Zakaz celowego i umyślnego wykorzystywania błędów, exploitów i luk na serwerze w celu zdobycia przewagi nad innymi graczami lub utrudnienia rozgrywki innym
  • Zakaz ghostingu - przekazywania informacji żyjącym graczom, kiedy jest się martwym
  • Dozwolone jest wykorzystywanie i rozpowiadanie informacji zdobytych podczas bycia martwym po ponownym zrespieniu się
  • Zakaz RDM - zabijania graczy bez powodu podyktowanego przez zasady rozgrywki (w tym też zabijania graczy bez zidentyfikowania ich frakcji1)
  • Zakaz utrudniania gry swojej frakcji i frakcjom sojuszniczym2
  • Zakaz zabijania innych graczy bez wyraźnego dowodu na ich przynależność do wrogiej frakcji1
  • Zakaz zawierania sojuszy pomiędzy wrogimi frakcjami (gdzie conajmniej jenda strona ma wyraźną wytyczną eliminacji drugiej strony) - wyjątkiem są pewne sytuacje wynikające z rozgrywki, które zostły opisane w punktach poniżej
  • Zabrania się kampienia (i patrolowania obszaru) w jednym miejscu - do tej zasady nie wlicza się chowanie przed zagrożeniem
  • Zakaz przedłużania rundy (np. cofanie się bez powodu, ignorowanie wytycznych i granie pod wynik)
  • Zabrania się spawnkillowania - zabijania klas na ich miejscu respawnu tuż po ich odrodzeniu (wyjątkiem są osoby, które zaczną podejmować ofensywne akcje)
  • Zakaz kampienia przy wyjściu z wymiaru łzowego
  • Nakazuje się wykonywania poleceń postaci wyższych rangą, o ile polecenia te nie są niezgodne z regulaminem lub wiązałyby się z uprzykrzeniem/zepsuciem twojej rozgrywki albo rozgrywki innych, lub są po prostu głupie lub irracjonalne (np. oddaj broń, skocz do przepaści, przeczytaj nawę swojej klasy od tyłu)
 2. Frakcyjne ogólne
  • Nalezy stosować się do wytycznych frakcji przedstawionych na początku rozgrywki
  • Niektóre wytyczne mogą być traktowane mniej priorytetowo lub nawet ignorowane w sytuacjach, które wynikną podczas rozgrywki
 3. Frakcyjne - SCP
  • SCP ma zakaz posiadania sojuszy z innymi klasami (jedynym wyjątkiem są sytuacje dozwolone przez lore danego SCP3)
  • SCP powinny uciekać jeżeli mają taką możliwość zamiast gonić ludzi, którzy nie utrudniają im ucieczki
 4. Frakcyjne - Klasa D
  • Dozwolone jest zawieranie sojuszy z neutralnie nastawionymi frakcjami np. z nieuzbrojonym personelem placówki
  UWAGA:
   Mimo iż nie ma kategorycznego zakazu zabijania personelu placówki, który nie stanowi zagrożenia, często takie sytuacje mogą zostać uznane za utrudnianie rozgrywki (np. zabicie naukowca, który próbuje negocjować)
 5. Frakcyjne - Nieuzbrojony personej
  • Dozwolone jest zawieranie sojuszy z neutralnie nastawionymi frakcjami (tj. frakcjami, które nie są wrogo nastawione do fundacji) np. z klasą D
 6. Frakcyjne - Uzbrojony personel
  • Możliwa jest współpraca z klasą D w celu zabezpieczenia podmiotów SCP, jeżeli klasa D przeżyje zabezpieczanie, należy ją bezwzględnie eksterminować
  • Po przybyciu wsparcia placówki, uzbrojony personel podlega pod rozkazy mobilnych formacji operacyjnych
 7. Frakcyjne - Wsparcie placówki
  • Zabrania się wsparciu czekania na zewnątrz, kiedy nie ma się pewności, że placówka jest całkowicie pusta
  • Zabrania się wsparciu wysadzania placówki, kiedy w środku wciąż znajduje się personel (wystarczające jest wykonanie skanu placówki lub informacja od uciekającego personelu, że nikt nie został w środku) - wysadzenie placówki bez uprzedniego upewnienia się, że cały personel już ją opuścił będzie traktowane jako MassRDM
  • Wsparcie ma kategoryczny zakaz współpracy z podmiotami SCP i wrogimi frakcjami
  • Dopuszcza się współpracę z klasą D w celu zabezpieczenia podmiotów SCP, jeżeli klasa D przeżyje zabezpieczanie, należy ją bezwzględnie eksterminować
 8. Frakcyjne - Oddziały jednostek wrogich fundacji
  • Należy wykonywać polecenia zawarte w informacjach o danej klasie, które są przedstawione na ekranie tuż przed pojawieniem się
  • Zabrania się czekania na zewnątrz, kiedy nie ma się pewności, że placówka jest całkowicie pusta
  • Zabrania się wysadzania placówki, jeżeli jest to niezgodne z wytycznymi danej frakcji (np. CI nie mogą wysadzać placówki zanim nie upewnią się, że złapali większość personelu klasy D)
  • Każdy oddział ma kategoryczny zakaz współpracy z wrogimi frakcjami (chyba, że chwilowa współpraca pomoże w wykonaniu głównych celów)

 

Przypisy:

1 - Jako poprawne formy identyfikacji traktuje się:

 • pokazanie ID
 • posiadanie jednoznacznego modelu gracza
 • zdjęcie vesta i posiadanie jednoznacznego modelu gracza
 • kiedy dana osoba mówi, że należy do danej frakcji, a jest się na 100% pewnym, że to niemożliwe (np. bo wszyscy ochroniarze zidentyfikowali się na początku lub wykonano skan placówki)

2 - Jako utrudnianie gry rozumie się każdego rodzaju trolowanie, przeszkadzanie i niszczenie planów innych osób np. kradnięcie czyjejś karty lub innych przedmiotów; zamykanie drzwi przed kimś; jako klasa D zabijanie bez żadnego powodu naukowca, który zawarł sojusz z inną osobą klasy D lub aktualnie negocjuje z innymi osobami klasy D

3 - np. SCP 049 może negocjować z naukowcami i vice versa, SCP 066 może być nastawiony pokojowo

https://nexusproject.pl
Loading...